پیرایش کالا با هدف خدمت رسانی به آرایشگران عزیز و گرامی جهت تأمین لوازم مصرفی، تجهیزات و ملزومات آرایشگاه ها در سال 1396 تأسیس شد؛ از همراهی شما بسیار خرسندیم